Przejdź do

AktualnościKanał RSS

02 września 2020 13:33 | Aktualności

Burmistrz Nowego stawu uprzejmie informuje, że do dnia 15 września bieżącego roku przyjmowane będą wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Staw

Kryterium dochodowe uprawniające do złożenia wniosku wynosi 528,00 /na osobę
w rodzinie.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ ODPOWIEDNIO:

 1. Zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach (netto) z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (za miesiąc sierpień 2020r).

 2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za rok 2019r albo decyzje ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą).

 3. Zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych albo nakaz płatniczy
  za ten rok.

 4. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądów lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.

 5. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów przyznanych członkowi rodziny.

 6. Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
  i otrzymanych świadczeń rodzinnych.

 7. W przypadku, gdy członek rodziny jest osobą bezrobotną zaświadczenie
  z Powiatowego Urzędu Pracy o uznaniu jej za bezrobotną.

 8. W przypadku, gdy członek rodziny otrzymuje stypendium socjalne ze środków publicznych odpowiednie zaświadczenie z jednostki przyznającej stypendium.

 9. Odcinek renty/ emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

 10. Decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

 11. Zaświadczenie ze szkoły.

 12. W przypadku jeżeli ktoś z członków rodziny nie pracuje i nie jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy, musi wypełnić oświadczenie dołączone do wniosku.

Wnioski do pobrania są dostępne na stronie internetowej: www.nowystaw.pl,
w Urzędzie Miejskim pok. nr 19 oraz w szkołach.

 

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO PRZYJMOWANE BĘDĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM STAWIE
W TERMINIE OD DNIA 01 WRZEŚNIA 2020 ROKU DO DNIA
15 WRZEŚNIA 2020 ROKU.

 

Przeczytano: 145 razy. Wydrukuj|Do góry