Przejdź do

AktualnościKanał RSS

25 czerwca 2020 12:23 | Aktualności

Konsultacje społeczne nad zmianą Strategii RKLS Żuławskiej LGD - czerwiec 2020

 
Szanowni Państwo!
Zapraszamy do konsultacji społecznych nad zmianami w Strategii Rozwoju 
Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Proponowane przez nas zmiany 
zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: 
biuro@zulawskalgd.pl  wpisując w tytule maila:  „Konsultacje społeczne – 
LSR”, lub przesłać listownie na adres Żuławska Lokalna Grupa Działania, 
Plac Wolności 22, 82-100 Nowy Dwór Gdański , z dopiskiem „Konsultacje 
społeczne – LSR”. Termin nadsyłania uwag mija  7 lipca 2020 r. o 
godzinie 15.00 (w przypadku uwag zgłaszanych za pośrednictwem poczty - 
decyduje data wpływu do jednostki).

Zmiany zapisów w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność, która jest objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020, są spowodowane koniecznością aktualizacji budżetu w 
związku z zastosowaniem nowego kursu euro. Powstałe w ten sposób różnice 
kursowe przesunięte zostały na poddziałania związane z modernizacją 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz ze wsparciem 
przedsiębiorczości na terenie LSR. Dodatkowo uproszczona została 
procedura aktualizacji Strategii RLKS.

 Pliki do pobrania oraz więcej informacji 

Przeczytano: 162 razy. Wydrukuj|Do góry