Przejdź do

AktualnościKanał RSS

22 stycznia 2020 12:05 | Aktualności

Zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Burmistrz Nowego Stawu , na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z póź. zm. ),
zawiadamia, że Rada Miejska w Nowym Stawie Uchwałą Nr 113/XVI/2019 z dnia
26 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty uchwaliła nowe stawki opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

 

Szczegóły w załączniku

Przeczytano: 400 razy. Wydrukuj|Do góry