Przejdź do

AktualnościKanał RSS

05 grudnia 2019 10:41 | Aktualności

Informacja dla rolników posiadających odpady z działalności rolniczej

 

 

Burmistrz Nowego Stawu informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".

Zgodnie z regulaminem naboru wniosek o dofinansowanie należy złożyć w NFOŚiGW w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia br.

W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Nowy Staw posiadający odpady typu folia rolnicza, siatka, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i opakowania typu Big Bag, którzy są zainteresowani odbiorem w/w odpadów, proszeni są o wypełnienie załączonego formularza oświadczenia i dostarczenie do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie do dnia 10 grudnia br.

Oświadczenia złożone po wskazanym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku o dofinansowanie. Złożenie przez Urząd Miejski wniosku o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości do 100% kosztów unieszkodliwienia lub odzysku folii rolniczych lub innych odpadów z tworzyw sztucznych z działalności rolniczej.

Maksymalna kwota dofinansowania do unieszkodliwienia bądź odzysku 1 tony odpadów wynosi 500 zł. 

Ewentualne róznice pomiędzy wyskością dofinansowania a rzeczywistymi kosztami odbioru odpadów ponosić będą ich posiadacze.

Ostateczny koszt odbioru znany będzie po wyłonieniu podmiotu świadczącego usługę w tym zakresie.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów odbioru odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie będą zobowiązani do dostarczenia odpadów w wyznaczone przez gminę miejsce w ustalonym terminie.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Nowy Staw dotacji z NFOŚiGW przedsięwzięcie nie będzie realizowane.

Przeczytano: 391 razy. Wydrukuj|Do góry