Przejdź do

AktualnościKanał RSS

06 sierpnia 2019 12:51 | Aktualności

Klub Malucha w Nowym Stawie z dotacją z rzadowego programu "Maluch +"Trwa nabór do Klubu Malucha w Nowym Stawie. Na ukończeniu są remonty pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Gdańskiej, gdzie opieką zostanie objętych 20 dzieci. Do końca wakacji powstanie też duży plac zabaw. Te inwestycje są możliwe dzięki pozyskaniu przez Urząd Miejski dodatkowej dotacji z rządowego programu „Maluch +” 2019.

 

Na stworzenie pierwszej w gminie Nowy Staw placówki, w której opieką będą objęte dzieci do lat trzech, Urząd Miejski pozyskał dwie dotacje. Najpierw samorząd otrzymał 255,6 tys. zł wsparcia w ramach unijnego projektu pn. „Aktywna w życiu - wsparcie aktywizacji zawodowej matek na terenie Gminy Nowy Staw”. Budżet zadania wzrósł teraz o kolejne 133 297 zł dzięki otrzymaniu dotacji z tegorocznej edycji programu „Maluch +”.

 

-      Dzięki pozyskaniu drugiej dotacji będziemy mogli lepiej doposażyć sale dla dzieci, zaplecze kuchenne, a także zbudować okazały plac zabaw - mówi Anna Uzdowska, p.o. kierownik Referatu Rozwoju Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie. - Remont pomieszczeń, które są adaptowane na potrzeby Klubu Malucha, jest już na ukończeniu. A do końca sierpnia zostaną dostarczone także urządzenia placu zabaw, gdzie dzieci będą mogły spędzać czas pod fachową opieką na świeżym powietrzu.

 

Pozyskana dotacja z programu „Maluch +” 2019 pozwoli ograniczyć wydatki na utrzymanie placówki z budżetu miasta i gminy. Środki zewnętrzne częściowo zabezpieczą finansowanie związane z utrzymaniem miejsc opieki.

 

Cały czas trwa rekrutacja podopiecznych. W Klubie Malucha opieką zostanie objętych 20 dzieci. Rodzice złożyli już 12 wniosków o przyjęcie swoich pociech. Przypomnijmy, że ta oferta skierowana jest do dzieci w wieku 1-3 lat. Formularze zgłoszeniowe można pobrać w sekretariacie przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

 

Miesięczna opłata za pobyt dziecka w nowostawskim Klubie Malucha wynosi 600 zł. Maluchy będą pod opieką przez 10 godzin dziennie. W przypadku wydłużenia pobytu dziecka w placówce, będzie naliczana opłata w wysokości 30 zł za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę. Samorząd ustalił też, że maksymalna dzienna opłata za wyżywienie dziecka wyniesie 8 zł.

 

- Zachęcam rodziców i opiekunów prawnych do zgłaszania swoich dzieci do Klubu Malucha. To pierwsza taka placówka o charakterze żłobka w naszej gminie. Dzieci będą się znajdowały pod specjalistyczną opieką, co pozwoli rodzicom na skoncentrowanie się na pracy zawodowej lub innych obowiązkach - mówi Jerzy Szałach, burmistrz Nowego Stawu.

 

Przypomnijmy, że dofinansowanie projektu „Aktywna w życiu - wsparcie aktywizacji zawodowej matek na terenie Gminy Nowy Staw” pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5, działanie 5.3.

Przeczytano: 256 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: