Przejdź do

AktualnościKanał RSS

26 czerwca 2019 11:12 | Aktualności

Informacja o zmianach funkcjonowania OSP Nowy Staw
Szanowni mieszkańcy,


W związku ze zmianami struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie i przesunięciem do innych zadań konserwatorów sprzętu ppoż., którzy pełnili jednocześnie rolę kierowców w Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Stawie, chciałbym poinformować, że osoby te pozostają nadal w strukturach organizacyjnych OSP Nowy Staw i mogą brać udział w działaniach ratowniczych w godzinach pracy urzędu. Przyczyną, dla której wprowadzono zmiany, była chęć ujednolicenia zasad działania wszystkich OSP, w tym  OSP Lipinka i OSP Myszewo. Członkowie OSP prowadzą działania dobrowolnie, zgodnie ze statutem. Siła każdej jednostki leży w powszechnym uczestnictwie mieszkańców w  strukturach OSP, a nie liczbie etatów.

Chciałbym ponadto zapewnić, że samorząd Gminy Nowy Staw, nadal będzie wspierał działania ochotniczych straży pożarnych w stopniu zapewniającym funkcjonowanie jednostek na dotychczasowym poziomie.

Inwestycje zrealizowane w minionym okresie, jak budowa remizy OSP Nowy Staw
i OSP Lipinka, a także zakup samochodów pożarniczych i sprzętu przeciwpożarowego, radykalnie podniosły jakość prowadzonych działań ratowniczych. Jednym z zadań do realizacji w następnych latach, pozostaje wymiana samochodów pożarniczych. Zakup lekkich samochodów pożarniczych będzie miał na celu zwiększenie możliwości wyjazdu do zdarzeń strażaków – kierowców z kategorią B prawa jazdy.

Wydatki, jakie Gmina Nowy Staw, poniosła w ostatnim okresie na utrzymanie  OSP w gotowości do prowadzenia działań ratowniczych były duże i będą ponoszone nadal. Oczywiście sam sprzęt i piękne remizy nic nie znaczą bez udziału mieszańców gminy w strukturach OSP. Zagrożenia jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne, powodują potrzebę zbudowania powszechnego systemu bezpieczeństwa Gminy Nowy Staw w oparciu o ochotnicze straże pożarne. Mając na uwadze dobro wspólne, jakim jest niesienie pomocy ludziom w potrzebie, serdecznie zachęcam mieszkańców, w szczególności młodzież, do wstąpienia w szeregi ochotniczych straży pożarnych. Prośbę tą składam nie tylko we własnym imieniu, ale także w imieniu  prezesów OSP Lipinka, OSP Myszewo i OSP Nowy Staw.

Przeczytano: 317 razy. Wydrukuj|Do góry