Przejdź do

AktualnościKanał RSS

24 maja 2019 10:51 | Aktualności

Żuławska Lokalna Grupa Działania ogłasza konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Lokalnego

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do konsultacji społecznych nad zmianami w Strategii Rzwoju 
Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Proponowane przez nas zmiany 
zostały oznaczone kolorem żółtym.

Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: 
biuro@zulawskalgd.pl  wpisując w tytule maila:  „Konsultacje społeczne – 
LSR”, lub przesłać listownie na adres Żuławska Lokalna Grupa Działania, 
Plac Wolności 22, 82-100 Nowy Dwór Gdański , z dopiskiem „Konsultacje 
społeczne – LSR”. Termin nadsyłania uwag mija 5 czerwca 2019 r. o 
godzinie 15.00 (w przypadku uwag zgłaszanych za pośrednictwem poczty - 
decyduje data wpływu do jednostki).

Zmiany zapisów w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność, która jest objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020, są spowodowane możliwością uzyskania dodatkowych środków 
na działania w zakresie przedsięwzięcia 1.2.3 Stworzenie przedsiębiorstw 
wspierających gospodarczy rozwój regionu. Ponadto dokonano zmian w zał. 
Nr 2 zgodnie z wytycznymi 5/3/2017 oraz w zał. 5 Plan Komunikacji – z 
monitoringu bieżącego działań komunikacyjnych wynika iż zasadne jest  
dokonanie zmian w następującym zakresie: Usunięcie działań polegających 
na wydawaniu biuletynu i ulotki, informacji w Radio oraz zmniejszoniu 
liczbę kontaktów poprzez rozmowę tel. Oraz e-mail, powyższe zmiany 
wynikają z rozdysponowania już ponad 70 % pozostała część konkursów 
zostanie ogłoszona na początku II półrocza 2019 roku, stąd zasadne jest 
zmniejszenie działań komunikacyjnych.

Pliki do pobrania oraz więcej informacji: 
http://zulawskalgd.pl/prow/konsultacje-spoleczne-nad-zmiana-strategii-rkls-maj-2019

Przeczytano: 270 razy. Wydrukuj|Do góry