Przejdź do

AktualnościKanał RSS

23 kwietnia 2019 12:06 | Aktualności

Informacja Burmistrza Nowego Stawu w sprawie „Zasad postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych” na terenie Gminy Nowy Staw

Informacja Burmistrza Nowego Stawu

Burmistrz Nowego Stawu  przedstawia informację  w sprawie „Zasad postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych” na terenie Gminy Nowy Staw.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wdrożył na obszarze całego kraju „Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych” w załaczeniu. Wprowadzone procedury mają na celu ujednolicenie w skali kraju zasad postępowania straży pożarnej, przy przyjmowaniu zgłoszeń i podejmowaniu ewentualnych interwencji związanych
z zagrożeniami powodowanymi przez osy, szerszenie i roje pszczół.

Interwencje w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych podejmowane, będą w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia ludzi ze strony owadów i najczęściej będzie to dotyczyć obiektów
w których przebywają grupy dzieci lub osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

W uzasadnionych okolicznościach prowadzone mogą być działania polegające m.in. na:

  • ewakuacja osób ze strefy zagrożenia,
  • oznakowaniu i zabezpieczeniu tej strefy,
  • poinformowaniu właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu o wystąpieniu roju lub gniazda wraz z   informacją o konieczności likwidacji gniazda przez specjalistyczną firmę dezynsekcyjną,
  • pisemnym przekazaniu miejsca zdarzenia z zaleceniem, w myśl art. 61 ustawy Prawo budowlane, zapewnienia dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu.

W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń - brak bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia ludzi. Dyżurny operacyjny stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej przyjmujący zgłoszenie zaproponuje zgłaszającemu alternatywne rozwiązanie, kierując go do wyspecjalizowanych firm zajmujących się likwidacją gniazd tych owadów.

Na terenie gminy w gotowości do działań związanych z zagrożeniem pochodzącym
od owadów błonkoskrzydłych wyznaczone i odpowiednio przygotowane, są jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Stawie i Lipince. Jednostki w uzasadnionych przypadkach dysponowane są przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej (KP PSP) w Malborku poprzez Stanowisko Kierowania KP PSP.

Przypominam, że zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu należy do właściciela lub zarządcy obiektu. Zdarzenia związane z wystąpieniem owadów błonkoskrzydłych z natury rzeczy nie są zazwyczaj zdarzeniami nagłymi i odpowiednio prowadzona administracja obiektu i terenu skutecznie uniemożliwiłaby zagnieżdżenie się w nim owadów. Łatwiej bowiem jest zapobiegać niż walczyć z już założoną kolonią szerszeni czy os. Aby zniechęcić je do zakładania kolonii, należy wiosną przeglądać szopy, altanki, poddasza budynków mieszkalnych i usuwać z nich zauważone zaczątki gniazd. Wszystkie otwory w budynku, którymi mogą przedostać się do środka warto odpowiednio zabezpieczyć.

Wykaz podmiotów zajmujących się usuwaniem owadów błonkoskrzydłych:

DDD Kukulski

Oddział Malbork

ul. Lipowa 2/7
82-224 Szymankowo

Tel. +48 512 123 990

P.H.U. HUNTER Wiesław Bucki

82-200, Malbork , ul. Westerplatte 28/9,

tel.: +48 607 150 884
e-mail: info@dddmalbork.pl

Przeczytano: 577 razy. Wydrukuj|Do góry