Przejdź do

AktualnościKanał RSS

29 marca 2019 09:54 | Aktualności

Zapisz się do bezpłatnego systemu powiadamiania mieszkańców

Urząd Miejski w Nowym Stawie przystąpił do mobilnego systemu informacji SISMS. Za jego pośrednictwem mieszkańcy gminy Nowy Staw będą mogli otrzymywać komunikaty na temat zagrożeń bezpieczeństwa, ale także bieżące informacje z życia samorządu.

 

Gmina Nowy Staw przystąpiła do systemu SISM w ramach projektu unijnego o skrótowej nazwie „Bezpieczne Żuławy”. To projekt, z którego wcześniej m.in. sfinansowano zakup i instalację dziewięciu syren alarmowych, które swoim zasięgiem obejmują teren gminy, a także wyposażono strażaków z OSP Nowy Staw w nowoczesny sprzęt ratunkowy.

 

-      Mobilny system informacji jest kolejnym przedsięwzięciem, które zostało zrealizowane w ramach projektu ze środków unijnych - mówi Jerzy Szałach, burmistrz Nowego Stawu. - Dzięki niemu każdy mieszkaniec będzie na bieżąco informowany o różnego rodzaju zagrożeniach, jakie mogą wystąpić, albo wystąpiły na terenie naszej gminy i w okolicach. Przekazana przez nas informacja dotrze natychmiast do mieszkańców, a jak wiadomo czas reakcji w przypadku zagrożenia mienia czy życia ma ogromne znaczenie.

 

Wyznaczony przez burmistrza administrator mobilnego systemu informacji SISMS będzie przekazywał nie tylko informacje związane z zagrożeniami bezpieczeństwa.

 

-      To idealne narzędzie także do przekazywania nowostawianom bieżących informacji o wydarzeniach w gminie, imprezach kulturalnych czy uroczystościach. Każdy, kto przystąpi do systemu, będzie mógł zdecydować, w jaki sposób będzie otrzymywał te informacje. Bardzo ważne jest to, że mieszkańcy będą korzystali z systemu bezpłatnie - mówi Anna Uzdowska, p.o. kierownik Referatu Rozwoju Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie.

 

Aby dołączyć do mobilnego systemu informacji lokalnej trzeba odwiedzić stronę internetową www.sisms.pl. Można to zrobić bezpośrednio lub za pośrednictwem strony Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie www.nowystaw.pl, gdzie znajduje się baner „Zamów powiadomienia z urzędu”.

System pozwala na komunikację trzema kanałami: SMS-em, E-mailem lub przez aplikację Blisko, którą należy zainstalować na swoim smartfonie. Aplikacja „Blisko” jest dostępna na urządzenia z systemem operacyjnym iOS, Android czy Windows Phone.

 

-      Zachęcam do korzystania z tej formy pozyskiwania informacji na temat tego, co się dzieje w gminie. Staramy się, by mieszkańcy mieli jak największą wiedzę o samorządzie, a ten system jeszcze bardziej nam w tym pomoże - mówi burmistrz Jerzy Szałach.

 

Zobacz filmik instruktażowy o aplikacji mobilnej Blisko


Projekt „Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.01 Ograniczanie zagrożeń naturalnych. 

Przeczytano: 592 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: