Przejdź do

AktualnościKanał RSS

19 marca 2019 13:46 | Aktualności

Kończą się prace archeologiczne na rynku, trwa rewaloryzacja centrum Nowego Stawu

Do końca marca zakończą się prace archeologiczne prowadzone na narożnym terenie między ulicą Obrońców Westerplatte i Rynkiem Kościuszki. To pozwoli na wznowienie robót związanych z budową placu, na którym powstanie przystanek autobusowy. Trwają też inne prace związane z rewaloryzacją zabytkowych rynków.

 

Przypomnijmy, że w trakcie ubiegłorocznych prac budowlanych w sąsiedztwie Galerii Żuławskiej natrafiono na fragmenty fundamentów nieistniejącej już kamienicy. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytów nakazał objąć teren nadzorem i przeprowadzić badania archeologiczne, co przedłużyło rewaloryzację tej części centrum miasta. Badania zmierzają już jednak ku końcowi.

 

- Ze wstępnych informacji uzyskanych od kierownika prac archeologicznych wynika, że odkryte mury pochodzą z przełomu XIX i XX wieku i są pozostałością dawnej kamienicy. Nie są to więc żadne średniowieczne artefakty - mówi Anna Uzdowska, p.o. kierownik Referatu Rozwoju Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie. - W ramach trwających prac archeolodzy wykonają fotograficzną i opisową dokumentację znaleziska, co pozwoli zakończyć badania i tym samym wznowić roboty budowlane w tym miejscu.

 

Za kilka miesięcy powstanie plac, który będzie służył jako miejsce postoju autobusów i oczekiwania pasażerów. Docelowo planowany jest tutaj estetyczny budynek do obsługi ruchu pasażerskiego z miejskim szaletem.

 

To nie jedyne miejsce na rynkach Kościuszki i Pułaskiego, na których trwają prace. Kończy się budowa utwardzonego placu przy Kolegiacie Żuławskiej, gdzie wcześniej odbywał się handel obwoźny. Na obu rynkach zainstalowane zostały też dwie główne latarnie. Wykonawcy inwestycji wartej ok. 4,6 mln zł pozostały do wykonania jeszcze nowe nawierzchnie chodników wzdłuż dróg dojazdowych do rynków.

 

- Równolegle do prowadzonych prac trwa tworzenie nowej organizacji ruchu w centrum miasta. Wszystkie zmiany zmierzają bowiem do tego, by centrum Nowego Stawu było przyjazne mieszkańcom i pieszym - mówi Jerzy Szałach, burmistrz Nowego Stawu. - Najpierw wyprowadziliśmy ruch ciężkich pojazdów poza rynki dzięki budowie drogi objazdowej, teraz chcemy wprowadzić w centrum system ulic jednokierunkowych i ustanowić strefę zamieszkania, co ograniczy prędkość samochodów i nakaże kierowcom parkowanie aut w wyznaczonych do tego miejscach.

 

Przypomnijmy, że kompleksowa rewaloryzacja centrum Nowego Stawu jest realizowana w ramach projektu pn. „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe.

 

- Jednym z efektów realizacji tego projektu będzie plenerowa wystawa przedstawiająca inwestycje i zmiany zrealizowane przy udziale środków unijnych. Wystawa pojawi się w Nowym Stawie prawdopodobnie w okresie letnim - informuje Anna Uzdowska.

Przeczytano: 338 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: