Przejdź do

AktualnościKanał RSS

26 marca 2019 13:37 | Aktualności

Rozpoczyna się projekt rewitalizacji obszaru E-Południe w Nowym Stawie

Nowostawski samorząd przystępuje do wartej 10 mln zł rewitalizacji Nowego Stawu. W pierwszej kolejności powstanie Centrum Wsparcia Rodziny w budynku przy ul. Słowackiego 6. Jeszcze w marcu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie remontu i adaptacji budynku.

Zintegrowany projekt rewitalizacyjny Nowego Stawu składa się z dwóch komponentów: projektu społecznego pn. „Stawiamy na rodzinę” oraz projektu infrastrukturalnego pn. „Miasto przyjazne mieszkańcom” i opiewa łącznie na ponad 10 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to ponad 6,6 mln zł. W ramach działania społecznego powstanie Centrum Wsparcia Rodziny.

Placówka będzie się mieściła na parterze i pierwszym piętrze budynku przy ul. Słowackiego 6, w miejscu dawnej przychodni zdrowia. W skład Centrum Wsparcia Rodziny wejdą: placówka dziennego wsparcia ze świetlicą, gdzie dzieci i młodzież wezmą udział w zajęciach dodatkowych i rozwiną swoje umiejętności oraz poradnia dla rodziców, w której będzie można uzyskać porady specjalistów. Będą tam dyżurować m.in. psycholog i prawnik.

- W tym miesiącu ogłosimy przetarg na wykonanie remontu oraz adaptacji pomieszczeń przyszłego centrum, a także przetarg na inspektora nadzoru - mówi Jerzy Szałach, burmistrz Nowego Stawu. - Budynek przejdzie modernizację, pojawi się zewnętrzna winda, która pomoże w dostaniu się do obiektu osobom starszym i niepełnosprawnym. Prace remontowe chcemy zakończyć do końca marca 2020 roku i wyposażyć wyremontowane pomieszczenia, tak by od 1 lipca Centrum Wsparcia Rodziny już działało na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji E- Południe.

Równolegle do prac budowlanych zostanie ogłoszony przetarg na wyposażenie placówki, a także wyłoniony zostanie podmiot, który Centrum Wsparcia Rodziny poprowadzi.

Zadania rewitalizacyjne w ramach unijnego projektu będą realizowane przez kilka lat. Planowany jest m.in. remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych przy ul. Matejki 6, 9 10 oraz Ogrodowej 8, 9 i 10. Zagospodarowany zostanie teren osiedla wielorodzinnego przy ul. Słowackiego i Mickiewicza, a także osiedla w obrębie ulic: Ogrodowej, Prusa, Asnyka, Matejki i Młyńskiej. W ramach tych inwestycji odbędą się remonty dróg, chodników, nastąpi wymiana oświetlenia. Poprawi się estetyka przestrzeni publicznej osiedli położonych na obszarze rewitalizacji.

- Zrewitalizowany zostanie także park nad rzeką Świętą położony po obu stronach ulicy Matejki. Powstanie tam teren rekreacyjny z wytyczonymi ścieżkami, ławeczkami, miejscami do grillowania i spędzania wolnego czasu przez całe rodziny. Zostanie również odnowione położone po przeciwnej stronie ulicy Matejki miasteczko ruchu drogowego. Nowy Staw zyska nowe miejsce do rekreacji, spotkań i integracji mieszkańców - informuje Anna Uzdowska, p.o. kierownik Referatu Rozwoju Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie.

Projekt rewitalizacyjny finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta oraz działania 6.2.2 Rozwój usług społecznych.

Przeczytano: 479 razy. Wydrukuj|Do góry