Przejdź do

AktualnościKanał RSS

19 marca 2019 13:18 | Aktualności

Konkurs Piękna Wieś Pomorska 2019 Zgłoszenia do 29 marca

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej   edycji konkursu "Piękna Wieś Pomorska 2019 ". Konkurs ma na celu promowanie aktywnego udziału społeczności wiejskich w zrównoważonym rozwoju swojego otoczenia oraz poprawie jego estetyki.

Tegoroczne zmagania odbędą się w kategoriach "Wieś" oraz "Zagroda".

Konkurs rozstrzygany jest na trzech etapach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Główne cele konkursu są następujące: ochrona, poprawa i kultywowanie wartości krajobrazu przyrodniczego i kulturowego pomorskich wsi, podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

Konkurs Piękna Wieś Pomorska jest organizowany przez Województwo Pomorskie w partnerstwie z urzędami gmin i starostwami powiatowymi w województwie pomorskim.

Konkurs rozstrzygany jest w trzech etapach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Zgłoszenia do konkursu na załączonych do regulaminu konkursu formularzach przyjmowane będą do 29 marca br.

Zgłoszenia w kategorii Wieś i Zagroda w tegorocznej edycji konkursu przyjmują pracownicy

Referatu Rozwoju, pok. nr 3 w Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie,

tel. 55 271 51 00 wew. 31, e-mail: promocja@nowystaw.pl

Regulamin konkursu jest dostępny na portalu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.pomorskie.eu

Przeczytano: 440 razy. Wydrukuj|Do góry