Przejdź do

AktualnościKanał RSS

25 stycznia 2019 08:47 | Aktualności

Nabór na członków komisji do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w konkursach ogłaszanych w 2019 roku

Burmistrz Nowego Stawu zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Nowy Staw w roku 2019.

 

W wyniku naboru, z osób zgłoszonych przez zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej organizacje, Burmistrz Nowego Stawu wybierze 2 kandydatów, powołując ich do składu komisji w drodze zarządzenia. Udział wpracach komisji jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w formie pisemnej na załączonym formularzu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie w godzinach pracy urzędu.

 

Termin zgłaszania kandytatów upływa 8 lutego 2019 r.

 Za udział w posiedzeniu członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

 

 

 

 

Przeczytano: 352 razy. Wydrukuj|Do góry