Przejdź do

AktualnościKanał RSS

06 listopada 2018 12:38 | Aktualności

W Nowym Stawie powstało nowoczesne targowisko miejskie

W Nowym Stawie powstało targowisko z prawdziwego zdarzenia. Rynek z zadaszonymi stoiskami handlowymi powstał między ulicami Kopernika i Kościuszki. Inwestycja, która wkrótce będzie służyła kupcom i mieszkańcom, została zrealizowana przy udziale środków unijnych.

„Mój rynek” - tak oficjalnie nazywa się nowoczesne targowisko w Nowym Stawie, które powstało kosztem blisko 1,3 mln zł, przy czym Urząd Miejski pozyskał na inwestycję 63,63 proc. dofinansowania unijnego. Na zapleczu Rynku Kościuszki powstał zadaszony obiekt ze stanowiskami przeznaczonymi do sprzedaży między innymi produktów rolno-spożywczych.

-      Targowisko wkrótce będzie służyło mieszkańcom i w zdecydowany sposób poprawi komfort handlu kupcom - mówi Jerzy Szałach, burmistrz Nowego Stawu. - Gdy tylko ukonstytuuje się nowa Rada Miejska, przedłożymy jej projekt regulaminu targowiska, a także wprowadzimy wspólnie opłatę targową. Mogę już zdradzić, że chcemy, by była ona niższa dla tych kupców, którzy będą sprzedawali produkty rolno-spożywcze wyprodukowane w systemie ekologicznym.

Budowa targowiska wpisuje się w trwającą rewaloryzację centrum Nowego Stawu. Obecnie handel obwoźny odbywa się na terenie sąsiadującym z kościołem pw. Św. Mateusza Apostoła, co szpeci panoramę zabytkowych rynków. Wkrótce zamiast handlować „z samochodu” czy „ze stołu” kupcy będą mogli przenieść się pod zadaszony obiekt z trzynastoma (siedmioma?) miejscami handlowymi wraz zapleczem sanitarnym i wybudowanym obok parkingiem.

Budowa targowiska współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury"

                                    

    "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Przeczytano: 217 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: