Przejdź do

AktualnościKanał RSS

24 lipca 2018 12:40 | Aktualności

Rozpoczynają się prace przy remoncie dachu kościoła w Świerkach


Rozpoczął się remont dachu kościoła pw. Św. Wojciecha w Świerkach. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki pozyskaniu przez Urząd Miejski w Nowym Stawie dofinansowania unijnego, a także dzięki wkładowi własnemu samorządu oraz samych mieszkańców Świerków.


Kościół pw. Św. Wojciecha będzie drugim na terenie gminy Nowy Staw, który doczeka się remontu dachu dzięki pozyskaniu przez Urząd Miejski w Nowym Stawie unijnego dofinansowania. W listopadzie ub.r. prace zakończyły się w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Myszewie. Teraz nowy dach otrzyma świątynia w Świerkach.

 

– Prace wykona firma BlachMan z Pcimia, a więc ta sama, która wcześniej wykonała remont dachu w kościele w Myszewie – wyjaśnia Anna Uzdowska, p.o. kierownik Referatu Rozwoju Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie. – Tego wykonawcę wyłoniło postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, jakie stosuje się przy inwestycjach unijnych. To firma, która bardzo dobrze wykonała wcześniejszą inwestycję parafian w Myszewie, dlatego liczymy, że do końca października zostaną zakończone też prace w kościele w Świerkach.

 

Remont w kościele pw. Św. Wojciecha będzie kosztował 351,9 tys. zł. 60 procent tej kwoty stanowi dofinansowanie unijne. Pozostałą część wydatków pokryje wspólnie samorząd oraz parafianie ze Świerków. Pierwotnie, zgodnie z projektem, pieniądze na pokrycie 40 procent kosztów remontu dachu kościoła mieli zebrać mieszkańcy sołectwa. Udało się im zgromadzić ponad 20 tys. zł. Pozwoli to na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem inspektora nadzoru budowlanego oraz na pokrycie księgowości na potrzeby inwestycji.

 

Pozostałe brakujące mieszkańcom środki postanowił dołożyć samorząd. Stało się to możliwe dzięki rozmowom burmistrza Jerzego Szałacha w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, instytucji wdrażającej projekty unijne.

 

– Zależało mi na tym, by doprowadzić tę inwestycję do skutku. Z powodu braku odpowiedniego wkładu własnego zebranego przez mieszkańców groziło nam, że stracimy unijne dofinansowanie, dlatego zaproponowałem Radzie Miejskiej, by dołożyć pieniądze z budżetu miasta i gminy – mówi Jerzy Szałach, burmistrz Nowego Stawu. – Dzięki naszej wspólnej pracy, zaangażowaniu mieszkańców i radnych za kilka miesięcy kościół w Świerkach będzie miał zupełnie nowy dach, który będzie służył wiernym przez kolejne dziesięciolecia.

 

Remont dachu zostanie przeprowadzony w ramach projektu: pn. „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław” w ramach działania 8.3 materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe RPO WP na lata 2014-2020.


 

Przeczytano: 609 razy. Wydrukuj|Do góry