Przejdź do

AktualnościKanał RSS

06 kwietnia 2018 10:45 | Aktualności

Samorząd stara się o środki na stworzenie miejskiego żlobka
Klub Malucha jest nową inicjatywą, którą chce zrealizować nowostawski samorząd. Placówka w

randze żłobka będzie skierowana do dzieci do lat 3 i docelowo wypełni niezagospodarowaną niszę

opieki wczesnoprzedszkolnej w mieście i gminie.

 

W Nowym Stawie nie ma żłobka lub Klubu Malucha, które zapewniłyby opiekę najmłodszym

mieszkańcom miasta i gminy, ale to może się zmienić za sprawą decyzji burmistrza Jerzego Szałacha.


Będę prosił Radę Miejską, aby wyraziła zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania polegającego

na stworzeniu Klubu Malucha w Zespole Szkolno-Przedszkolnym - mówi Jerzy Szałach, burmistrz Nowego

Stawu. - Będziemy chcieli zaadaptować na ten cel sale w przedszkolu, ale w ramach projektu będziemy się

starali także o dofinansowanie budowy dużego placu zabaw na zewnątrz placówki. Takiego placu brakuje

nam w przedszkolu.

 

Burmistrz chce, by powstały dwie grupy, każda złożona z ośmiorga dzieci. Już wiadomo, że mieszkańcy są

zainteresowani posłaniem swoich pociech do Klubu Malucha.


Podczas spotkania z rodzicami najmłodszych dzieci pytałem, czy chcieliby, aby powstał u nas Klub

Malucha. Od razu dwanaście osób zadeklarowało, że chciałoby skorzystać z takiej oferty - wyjaśnia

burmistrz Jerzy Szałach.

 

Pracownicy Urzędu Miasta rozpoczęli prace nad wnioskiem, który zostanie złożony do Regionalnego

Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Umożliwia to konkurs w

ramach Osi Priorytetowej: Zatrudnienie i Działania: 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3.


W ramach tego konkursu możemy starać się o dofinansowanie inwestycji w wysokości 95 procent kosztów

kwalifikowalnych - wyjaśnia Anna Uzdowska, p.o. kierownik Referatu Rozwoju Urzędu Miejskiego w

Nowym Stawie. - Wystąpimy o maksymalne możliwe dofinansowanie zarówno na adaptację pomieszczeń

potrzebnych do prowadzenia zajęć z najmłodszymi dziećmi, ale także na utrzymanie placówki oraz

sfinansowanie placu zabaw.


Nabór wniosków o dofinansowanie zostanie ogłoszony jeszcze w tym miesiącu, a zakończy pod koniec

maja, więc nie pozostało wiele czasu na przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów.

Przeczytano: 276 razy. Wydrukuj|Do góry