Przejdź do

AktualnościKanał RSS

20 grudnia 2017 14:05 | Aktualności

Ponad 6 mln zł na rewitalizację Nowego Stawu. Burmistrz podpisał umowę o dofinansowanie zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego

 

W listopadzie nadeszła radosna, długo wyczekiwana wiadomość z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Zintegrowany projekt rewitalizacyjny, praca nad którym trwała ponad dwa lata, otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w maistach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta oraz 6.2.2 Rozwój usług społecznych. Przygotowany przez nas wniosek o dofinansowanie przeszedł przez „konkursowe sito” i znalazł się na ostatecznej liście 15 projektów z całego województwa pomorskiego, którym Zarząd Wojweództwa Pomorskiego przyznał unijne pieniądze.

 

Zintegrowany projekt rewitalizacyjny złożony jest z dwóch komponentów: projektu społecznego „Stawiamy na rodzinę” oraz projektu infrastrukturalnego „Miasto przyjazne mieszkańcom”.

 

W ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego zrealizowanych zostanie aż 6 przedsięwzięć kierowanych do mieszkańców obszaru rewitalizacji E- Południe w Nowym Stawie:

 

1.Remont i adaptacja budynku przy ul. Słowackiego 6 w na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny

2. Park nad rzeką Świętą - rewaloryzacja terenów zieleni miejskiej przy ul. Matejki

3. Zagospodarowanie terenu osiedla wielorodzinnego przy ulicach Słowackiego i Mickiewicza

4. Zagospodarowanie terenu osiedla w obrębie ulic: Ogrodowa, Prusa, Asnyka, Matejki i Młyńska

5. Remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych: Matejki 6,9,10, Ogrodowa 8,9,10

6. „Stawiamy na rodzinę”- usługi społeczne z zakresie wsparcia rodziny

 

Dodatkowo mieszkańcy obszaru rewitalizacji wezmą udział w cyklu spotkań i warsztatów.

 

Cały projekt opiewa na kwotę 10 001 581,26 zł, z czego 9 204 688,76 zł bedą kosztowały inwestycje w infrastrukturę, dofinansowane w 65% a 799 892,50 zł działania społeczne, które dofinansowane bedą z funduszy Unii Europejskiej w 95%. Pozyskane dofinansowanie wynosi łącznie 6 657 319,12 zł.

 

W poniedziałek 18 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku Burmistrz Jerzy Szałach oraz Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podpisali uroczyście umowę o dofinansowanie projektu.

To kolejny sukces odniesiony w konkursach o unijne fundusze na realizację gminnych projektów.

Projekt rewitalizacyjny realizowany będzie przez kilka lat do 2021 roku i z pewnością będzie największym projektem realizowanym dotychczas w naszej gminie.Przeczytano: 716 razy. Wydrukuj|Do góry

podpisanie umowy o dofinansowanie projektu rewitalizacyjnego