Przejdź do

AktualnościKanał RSS

29 czerwca 2017 11:21 | Aktualności

Postępowanie pozakonkursowe tzw. "małe dotacje"

Informujemy, że w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.) do siedziby Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Miłośników Nowego Stawu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Oferta poddana została ocenie pod kątem spełniania warunków określonych w art. 19 a ust.1 , ust. 6 oraz 7 cytowanej ustawy.

W związku z tym, że oferta spełnia wymienione w ustawie warunki a Burmistrz Nowego Stawu uznał celowość realizacji zadania objętego ofertą, zostaje ona upubliczniona poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz siedzibie urzędu na okres 7 dni, w celu zgłoszenia ewentualnych uwag.

Uwagi do zamieszczonej oferty można zgłaszać do 7 lipca b.r.

Uwagi powinny być zgłaszane w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie ul. Bema 1, pokój nr 9.

Przeczytano: 557 razy. Wydrukuj|Do góry