Przejdź do

AktualnościKanał RSS

18 kwietnia 2017 09:23 | Aktualności

Konkurs na partnerów projektu rewitalizacyjnego

W związku z planowaną realizacją tzw. zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego Burmistrz Nowego Stawu ogłasza otwarty konkurs ofert na partnerów projektu pn. "Nowy Staw - miasto przyjazne mieszkańcom - przedsięwzięcia dla zmiany wspólnej przestrzeni w obszarze rewitalizacji E-Południe".

 

Konkurs dotyczy wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych będących właścicielami budynków zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji w Nowym Stawie nie posiadających statusu "podmiotu powiązanego".

 

Konkurs ogłaszany jest na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 33 ust 2. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perpektywie finansowej 2014 -2020.

 

Szczegółowe zasady konkursu określa załączony regulamin konkursu.

 

Nabór ofert trwa od 18 kwietnia do 9 maja b.r do godz. 15.30.

 

Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Referatu Rozwoju Urzęu Miejskiego w Nowym Stawie,

pokój nr 3, tel. 55 271 51 00 wew. 31.

Przeczytano: 475 razy. Wydrukuj|Do góry