Przejdź do

AktualnościKanał RSS

29 czerwca 2016 09:44 | Aktualności

Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego z unijnym dofinansowaniem

                                   

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi)

Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dnia 28 czerwca 2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Beneficjent

Partner wiodący

Miasto Malbork

Partner

Miasto i Gmina Sztum, Miasto i Gmina Nowy Staw, Gmina Stare Pole, Gmina Malbork, Powiat Malborski, Powiat Sztumski

Przedmiot projektu

Modernizacja energetyczna (termomodernizacja) 39 budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Malbork – Sztum wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych na części z nich oraz wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, w tym jednego budynku na terenie Gminy Nowy Staw: Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie 

Cel główny projektu

Poprawa efektywności energetycznej 39 budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork – Sztum.

Cele szczegółowe

- ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej,

- zmniejszenie zużycia energii cieplnej,

- redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Planowane efekty

- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 7 423 314,17 kWh/rok

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 2 258,51 ton równoważnika CO2.

Wartość projektu

31 918 636,90 zł, w tym Gmina Nowy Staw : 542 814,59 zł

Wydatki kwalifikowane

31 472 462,86 zł, w tym Gmina Nowy Staw : 542 814,59 zł

Poziom dofinansowanie

65,20%

Dofinansowanie z UE

20 497 371,21 zł, w tym Gmina Nowy Staw : 353 887,98 zł

Termin realizacji

do 30 września 2018 r.

 

Przeczytano: 1109 razy. Wydrukuj|Do góry