Urząd Miejski w Nowym Stawie
https://nowystaw.pl

16 maja 2019 13:41 | Aktualności

Zapisz się do systemu powiadamiania

Coraz więcej mieszkańców gminy Nowy Staw korzysta z mobilnego systemu Samorządowy Informator SMS (SISMS). Dzięki niemu wszyscy chętni otrzymują ważne informacje na temat życia nowostawskiego samorządu za pośrednictwem wiadomości SMS, e-maili lub poprzez aplikację na urządzenia mobilne „Blisko”.

 

Gmina Nowy Staw przystąpiła do systemu SISMS w ramach projektu unijnego o skrótowej nazwie „Bezpieczne Żuławy”. To projekt, z którego wcześniej m.in. sfinansowano zakup i instalację dziewięciu syren alarmowych, które swoim zasięgiem obejmują teren gminy, a także wyposażono strażaków z OSP Nowy Staw w nowoczesny sprzęt ratunkowy.

 

-      Mobilny system informacji działa sprawnie, a mieszkańcy, którzy jeszcze nie korzystają z tego kanału informacyjnego, wciąż mogą do niego przystąpić - mówi Jerzy Szałach, burmistrz Nowego Stawu. - Rejestracja jest bardzo prosta, a korzyści są duże, bo każdy mieszkaniec będzie na bieżąco informowany o różnego rodzaju zagrożeniach, jakie mogą wystąpić, albo wystąpiły na terenie naszej gminy i w okolicach, a także będzie dostawał powiadomienia o wydarzeniach, imprezach kulturalnych czy uroczystościach.

 

Aby dołączyć do mobilnego systemu informacji lokalnej trzeba odwiedzić stronę internetową www.sisms.pl lub portal Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie www.nowystaw.pl, gdzie znajduje się baner: „Zamów powiadomienia z urzędu”. System pozwala na komunikację trzema kanałami: SMS-em, e-mailem lub przez aplikację „Blisko”, któnależy zainstalować na swoim smartfonie. Aplikacja „Blisko” jest dostępna na urządzenia z systemem operacyjnym iOS, Android czy Windows Phone.


Zobacz filmik instruktażowy o aplikacji mobilnej Blisko

 

Projekt „Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.01 Ograniczanie zagrożeń naturalnych. 

Załączniki:

zobacz ulotkę [896.04 KB]