Urząd Miejski w Nowym Stawie
https://nowystaw.pl

11 lutego 2019 07:32 | Aktualności

Informacja Burmistrza Nowego Stawu z dnia 05 lutego 2019 r.

w sprawie harmonogramu zebrań wyborczych dot. wyborów do organów Samorządu Mieszkańców Wsi na obszarze Gminy Nowy Staw na okres kadencji lat 2018-2023

Załączniki:

skm_c25819020710370z.pdf [771.76 KB]