Urząd Miejski w Nowym Stawie
https://nowystaw.pl

30 stycznia 2019 13:14 | Aktualności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od 1 stycznia 2019 r.

Informacja Dotycząca Przekształcenia Prawa Użytkowania Wieczystego w Prawo Własności od 1 stycznia 2019 roku.

Załączniki:

bipprzeksztalcenie_prawa_uzytkowania_wieczystego_w_prawo_wlasnosci_od_1_stycznia_2019_r.odt [16.38 KB]

wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_w_zwazku_z_potrzeba_dokonania_czynmnnosci_prawnych.docx [20.26 KB]

wniosek_o_wydanie_zaswiadcznia.docx [18.61 KB]

oswiadczenie_przedsiebiorcy.docx [21.11 KB]