Urząd Miejski w Nowym Stawie
https://nowystaw.pl

18 stycznia 2019 11:59 | Aktualności

„Życie przemija, pamięć pozostaje”

Z głębokim żalem żegnamy

przedwcześnie, tragicznie zmarłego

Ś.P.

Pawła Adamowicza

Prezydenta Miasta Gdańska

Wybitnego Samorządowca

Człowieka Wielkiego Serca

 

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

 

Łączymy się w bólu z Rodziną, Najbliższymi, Współpracownikami,

Gdańszczanami

 

Jerzy Szałach

Burmistrz Nowego Stawu

radni Rady Miejskiej, pracownicy Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych

oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Nowy Staw