Urząd Miejski w Nowym Stawie
https://nowystaw.pl

11 października 2018 14:54 | Aktualności

Konsultacje społecznych w sprawie projektów statutów Samorządu Mieszkańców wsi Gminy Nowy Staw

 

 

 


Kącik, Lipinka, Lubstowo, Martąg, Mirowo, Myszewo, Nidowo, Półmieście, Pręgowo, StawiecŚwierki, Tralewo,  TrępnowyBrzózkiChlebówka, Dębina SHR, Dębina Wieś, Laski