Urząd Miejski w Nowym Stawie
https://nowystaw.pl

06 lipca 2018 12:43 | Aktualności

Żuławska Lokalna Grupa Działania ogłasza

 
 Szanowni Państwo!


Żuławska Lokalna Grupa Działania ogłasza tematyczne nabory wniosków o 
przyznanie pomocy w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji 
odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

- 1.1.3 Uatrakcyjnienie niekomercyjnej oferty turystycznej i 
rekreacyjnej obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania - konkurs nr 
25/2018
               Kliknij tutaj

 - 1.2.1 Powstanie inkubatorów przetwórstwa lokalnego – konkurs nr 26/2018 Kliknij tutaj