Urząd Miejski w Nowym Stawie
https://nowystaw.pl

06 lipca 2018 10:30 | Aktualności

Bezpieczeństwo wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa pomorskiego

W celu zwiększenia stopnia bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży na obszarze województwa pomorskiego informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jest dostępna aktualna baza zgłoszonego wypoczynku. Wykorzystując bazę można szczegółowo określić istotne parametry niezbędne do zwiększenia stopnia bezpieczeństwo uczestników wypoczynku w czasie wystąpienia nagłego zagrożenia ich życia i zdrowia. W tym celu proszę, kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych, służb i straży o ścisłą współpracę między sobą oraz z organizatorami wypoczynku w zakresie wymiany odpowiednich danych kontaktowych oraz zapewnienia przepływu stosownych informacji. Link do strony WBiZK PUW -

http://www.gdansk.uw.gov.pl/urzad/wydzialy/27-wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzaniakryzysowego/2435-baza-zgloszonego-wypoczynku-wakacje-2018

Link do strony

MEN -

https://wypoczynek.men.gov.pl/