Urząd Miejski w Nowym Stawie
https://nowystaw.pl

28 czerwca 2018 09:32 | Aktualności

Informacja dot. szacowania szkód spowodowanych suszą

INFORMACJA
Burmistrz Nowego Stawu informuje , iż można składać wnioski o
oszacowanie szkód spowodowanych suszą w terminie do dnia
06.07.2018 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie ,
pokój nr 9.
Warunkiem oszacowania szkód spowodowanych przez suszę jest złożenie
w/w wniosku o oszacowanie szkód zawierającego podpisaną przez
składającego wniosek zgodę na przetwarzanie podanych danych
osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód.
Druki wniosków dostępne są u sołtysów, w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Nowym Stawie (pokój nr 9) oraz na stronie internetowej
tut. Urzędu.
Burmistrz

Załączniki:

wzor_wniosku.pdf [126.88 KB]