Urząd Miejski w Nowym Stawie
https://nowystaw.pl

09 marca 2018 12:11 | Aktualności

Zbliża sie koniec realizacji projektu "Szkoła Marzeń"
Szkoła Marzeń” - tak nazwany został projekt edukacyjny realizowany od ponad roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Stawie. Programem dodatkowych zajęć lekcyjnych objętych jest około 700 uczniów z gminy Nowy Staw i dziś można już powiedzieć, że jego nazwa nie jest na wyrost.

Reakcja Marzeny Lewandowskiej odnośnie realizacji projektu „Szkoła Marzeń” nie była odosobniona.

W ten sposób rozpoczęła się „Akademia Nauczyciela”, która jest jednym z czterech modułów „Szkoły Marzeń”. Innymi są realizowane obecnie „Akademia Ucznia”, „Akademia Rodzica” oraz „Akademia Biznesu”, która wkrótce zostanie uruchomiona. Realizacja przedsięwzięć edukacyjnych jest możliwa dzięki współpracy nowostawskiej szkoły z firmą Correct Education z Łodzi.

Gdy samorząd pozyskał pieniądze na realizację projektu, zakupiono m.in. 340 tabletów, które są na wyposażeniu szkoły, 6 tablic multimedialnych z projektorami, artykuły biurowe i materiały edukacyjne. Każdy z uczniów, który przystąpił do programu, otrzymał na jego inaugurację teczkę z pakietem przyborów i materiałów dydaktycznych. Służą im one do dziś.

Metoda nowatorskiego nauczania zaproponowana przez firmę Correct Education skupia się na aktywizacji ucznia w procesie nauki. Nauczyciele przekazują dzieciom i młodzieży metody szybkiego czytania, zapamiętywania i koncentracji. W pierwszym etapie realizacji „Szkoły Marzeń” powstały 82 grupy składające się z 8-12 uczniów. Każda brała udział w 45 godzinach zajęć dodatkowych. W drugim etapie projektu bierze udział 47 grup uczniów i skorzystają oni z 43 godzin zajęć pozalekcyjnych. Ich tematyka jest różna - od zajęć poszerzających wiedzę matematyczną przez Klub Przygodowy do zajęć artystycznych.

W ramach „Szkoły Marzeń” czwórka nauczycieli prowadzi też zajęcia w świetlicy w Lipince.

Nauczyciele poznali nowe metody nauczania, teraz przekazują je uczniom, ale do tego procesu włączani są także rodzice, którzy biorą udział w „Akademii Rodzica”.

Uczniowie przyznają, że zajęcia są ciekawe i bardziej interesujące. Korzyści z realizacji projektu „Szkoła Marzeń” widzi także Hanna Gil, koordynator projektu z ramienia Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie.

W ramach „Szkoły Marzeń” realizowana będzie jeszcze „Akademia Biznesu”, w ramach której uczniowie będą mieli okazję poznać funkcjonowanie m.in. Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego, spędzić cały dzień w zaprzyjaźnionych szkołach ponadgimnazjalnych nr 2 i 3 w Malborku. W planach jest także wyjazd do Europejskiego Centrum Solidarności.


Projekt „Szkoła Marzeń” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Poddziałanie 3.2.1 Jakość Edukacji Ogólnej.

Kwota unijnego dofinansowania wynosi 1 668 424, 62 zł i stanowi 95 procent kosztów kwalifikowalnych całego projektu, którego wartość to 1 756 236,44 zł.