Urząd Miejski w Nowym Stawie
https://nowystaw.pl

12 lutego 2018 13:29 | Aktualności

W Nowym Stawie powstanie nowoczesne targowisko


Nasze miasto doczeka się targowiska miejskiego z prawdziwego zdarzenia. Rynek z zadaszonymi stoiskami handlowymi powstanie na placu między ulicami Kopernika i Kościuszki. Urząd Miejski pozyskał na to zadanie kolejną dotację unijną.


Koszt nowoczesnego targowiska miejskiego szacowany jest na ok. 1,15 mln zł, w tym 684,7 tys. zł to dofinansowanie unijne pozyskane przez Urząd Miejski.

Dzięki pozyskanemu unijnemu dofinansowaniu przy ulicy Kopernika, na zapleczu Rynku Kościuszki, powstanie profesjonalne targowisko „Mój rynek” z zadaszonymi stanowiskami przeznaczonymi do sprzedaży między innymi produktów rolno-spożywczych, w tym w systemie rolnictwa ekologicznego, z zapleczem sanitarnym oraz drogą dojazdową i miejscami postojowymi.


Obecnie handel obwoźny w Nowym Stawie odbywa się na terenie sąsiadującym z kościołem pw. Św. Mateusza. W mieście nie są wyznaczone dni targowe, więc kupcy, w różnej liczbie, pojawiają się tam w zależności od sezonu i posiadanych produktów. Zamiast handlować „z samochodu” czy „ze stołu”, będą mogli wystawić swój asortyment na estetycznych, funkcjonalnych stoiskach. W ramach inwestycji powstanie trzynaście miejsc handlowych wraz zapleczem sanitarnym i parkingiem.


- Dzisiaj targowisko jest w centrum miasta, na placu przyległym do kościoła. Nie jest to fortunne miejsce - mówi Jerzy Szałach, burmistrz Nowego Stawu. - Konserwator zabytków bardzo nas upominał, byśmy nie prowadzili tam targowiska. Udało się zdobyć dofinansowanie, mamy projekt i pozwolenie na budowę. Targowisko będzie blisko rynku, będzie przy nim duży parking. Myślę, że polepszy to wizerunek rynku, ale też poprawi komfort robienia zakupów przez mieszkańców.


Nowostawski samorząd zamierza na nowym targowisku wspierać producentów zdrowej, ekologicznej żywności poprzez obniżenie im opłaty targowej. Władze Nowego Stawu liczą też na to, że poprawa komfortu handlu przyciągnie do Nowego Stawu nowych kupców, na czym skorzystają mieszkańcy miasta i gminy.


Projekt budowy targowiska jest ściśle powiązany z rewaloryzacją rynków, która w lutym br. wchodzi w fazę realizacji. W ramach tej inwestycji, opiewającej na ok. 4,6 mln zł, plac dzisiejszego targowiska zostanie zagospodarowany do pełnienia funkcji małego skweru do odpoczynku, a częściowo utwardzony i dostosowany do organizacji małych koncertów oraz innych wydarzeń społecznych i kulturalnych.


Dofinansowanie projektu targowiska miejskiego pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.