Urząd Miejski w Nowym Stawie
https://nowystaw.pl

24 października 2017 15:54 | Aktualności

Informacja Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania


Szanowni Państwo!

Żuławska Lokalna Grupa Działania ogłasza tematyczne nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

1.1.2 Działania marketingowe wspólne dla całego obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania – konkurs nr 09/2017

1.1.4 Zorganizowanie wydarzeń turystycznych poza sezonem – konkurs nr 10/2017

2.2.1 Stworzenie i rozwój produktów wykorzystujących zasoby lokalne – konkurs nr 11/2017

1.2.1 Powstanie inkubatorów przetwórstwa lokalnego – konkurs nr 12/2017

1.2.2 Rozwój firm ukierunkowany na regionalne produkty turystyczne – konkurs nr 13/2017

1.2.4 Rozwój firm wspierających gospodarczy rozwój regionu – konkurs nr 14/2017

1.2.3 Stworzenie przedsiębiorstw wspierających gospodarczy rozwój regionu – konkurs nr 15/2017

1.2.6 Stworzenie przedsiębiorstw wspierających gospodarczy rozwój regionu przez osoby do 29. roku życia – konkurs nr 16/2017

2.2.2 Ochrona i udostępnianie zasobów lokalnych – konkurs nr 17/2017


Przypominamy także o zapisach na szkolenia oraz spotkania informacyjne organizowane przez Żuławską Lokalną Grupę Działania!