Przejdź do

AktualnościKanał RSS

11 marca 2020 15:30 | Aktualności

Ważne informacje związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Szanowni Mieszkańcy miasta i gminy Nowy Staw, Burmistrz Nowego Stawu wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia na terenie gminy prewencyjnych zasad związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. Zakazy wynikające z zarządzenia będą obowiązywały do 30 kwietnia br. Jak można...

czytaj więcej o: Ważne informacje związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa »

11 marca 2020 15:09 | Aktualności

Zarządzenie Burmistrza Nowego Stawu z dnia 10 marca 2020 r.

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nowy Staw prewencyjnych zasad związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

czytaj więcej o: Zarządzenie Burmistrza Nowego Stawu z dnia 10 marca 2020 r »

11 marca 2020 07:30 | Aktualności

Dzień Sołtysa

Najserdeczniejsze życzenia z okazji dnia Sołtysa od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Burmistrza Nowego Stawu

czytaj więcej o: Dzień Sołtysa »

02 marca 2020 08:39 | Aktualności

Informacja w sprawie koronawirus

WAŻNE! Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem. W załączeniu instrukcja jak myć prawidłowo ręce.

czytaj więcej o: Informacja w sprawie koronawirus »

24 lutego 2020 10:39 | Aktualności

Nabór na członków komisji do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w konkursach ogłaszanych w 2020 roku

Burmistrz Nowego Stawu zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w konkursach na realizację zadań publicznych...

czytaj więcej o: Nabór na członków komisji do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w konkursach ogłaszanych w 2020 roku »

21 lutego 2020 09:28 | Aktualności

Informacja o aktualnych dofinansowaniach na rok 2020

AGROENERGIA informuje, że na początku kwietnia 2020 roku rozpocznie się druga edycja dofinansowań rolniczych między innymi na fotowoltaikę oraz pompy ciepła w technologii powietrze-woda. Szczegółowa informacje dostępne w załączniku

czytaj więcej o: Informacja o aktualnych dofinansowaniach na rok 2020 »

22 stycznia 2020 12:05 | Aktualności

Zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Nowego Stawu , na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z póź. zm. ), zawiadamia, że Rada Miejska w Nowym Stawie Uchwałą Nr 113/XVI/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyboru...

czytaj więcej o: Zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi »

16 stycznia 2020 14:30 | Aktualności

Ogłoszenie o wynikach konkursu -rozwój sportu w 2020 r.

Szczegółowe wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w okresie do 30 czerwca 2020 r. znajdują się w załączniku

czytaj więcej o: Ogłoszenie o wynikach konkursu rozwój sportu w 2020 r »