Przejdź do

Galeria

Debata o rewitalizacji

18 sierpnia w Galerii Żuławskiej "Ołówek" w Nowym Stawie odbyła się debata o rewitalizacji,podczas której zaprezentowaliśmy mieszkańcom wyniki diagnozy obszarów zdegradowanych oraz przedstawiliśmy propozycję obszaru rewitalizacji w naszym mieście. Debata była trzecią z kolei formą konsultacji społecznych prowadzonych w Nowym Stawie od 5 sierpnia. Konsultacje związane są z procesem tworzenia Lokalnego Programu rewitalizacji Nowego Stawu do roku 2020.

Ilość zdjęć: 30