Przejdź do

Galeria

spacer studyjny po obszarach zdegradowanych w Nowym Stawie

11 sierpnia odbyliśmy spacer studyjny po Nowym Stawie, który miał na celu przyjrzenie się zdegradowanym obszarom w naszym mieście, weryfikację granic obszaru rewitalizacji oraz identyfikacji problemów mieszkańców tych obszarów.

Ilość zdjęć: 20