Przejdź do

Galeria

konsultacje społeczne programu rewitalizacji Nowego Stawu

W niedzielę 8 sierpnia na Rynku Kościuszki w Nowym Stawie zorganizowaliśmy punkt konsultacyjny, w którym mieszkańcy mogli dowiedzieć się o rewitalizacji, wyrazić swoją opinię, zgłosić uwagi do przygotowanego raportu zawierającego diagnozę obszarów zdegradowanych w naszym mieście. Jest to jedna z form konsultacji, jakie do 5 września są prowadzone w związku z tworzeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Nowego Stawu do roku 2020.

Ilość zdjęć: 33