Przejdź do

Galeria

Inscenizacja historyczna z okazji 71 rocznicy wyzwolenia Nowego Stawu

zdjęcia autorstwa Pana Szymona Musiaki oraz Pana Stanisława Ptaka

Ilość zdjęć: 41