Przejdź do

Filmy

Nowy Staw: Projekt EMAP

"Człowiek uczy się przez całe życie". Z tego założenia wyszli również autorzy projektu EMAP. Nowy Staw uczestniczy w tym projekcie od zeszłego roku, a w tym roku gościli u siebie partnerów tego projektu min. z Włoch, Węgier, Finlandii, Niemiec. Spotkanie dało jej uczestnikom możliwość wymiany doświadczeń. Odbyły się również warsztaty i zajęcia praktyczne.