Przejdź do

Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo

 

Aplikacja BLISKO

Dołącz do bezpłatnego systemu informacji lokalnej. Za jego pomocą samorządy i różne podmioty przekazują na bieżąco informacje o zagrożeniach i niebezpieczeństwach, istotnych utrudnieniach i awariach, ważne wydarzenia dla mieszkańców Powiatu Malborskiego. System pozwala na komunikację trzema kanałami: SMS-em, E-mailem lub przez aplikację Blisko.

https://nowystaw.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/153957/zapisz_sie_do_systemu_powiadamiania

 

Akcje ratownicze prowadzone przez OSP Nowy Staw w 2015 r

 Akcje ratownicze prowadzone przez OSP Nowy Staw w 2014

Akcje ratownicze prowadzone przez OSP Nowy Staw w 2013 r

Akcje ratownicze prowadzone przez OSP Nowy Staw w 2012 r

wypadek_01.jpg [448x249]

 Akcje ratownicze prowadzone przez  OSP Myszewo

  myszewo_2.jpg [356x336]

 

Dlaczego nie wypalamy traw                

trawy.jpg [300x212]

Sposób postępowania w przypadku znalezienia niewybuchu      

OBRONA CYWILNA INFORMUJE

Sposób postępowania w przypadku znalezienia niewybuchu

Zdarzenie powodujące sytuację kryzysową – zagrożenie niewybuchem – występuje w wyniku ujawnienia niewybuchów i niewypałów w postaci:

 • zapalników,
 • pocisków,
 • bomb lotniczych,
 • nabojów artyleryjskich i karabinowych,
 • pancerzownic,
 • granatów,
 • min wszelkich typów,
 • ładunków materiałów wybuchowych,
 • złomu metalowego zawierającego resztki materiałów wybuchowych.

Pojęcie niewybuchu odnosi się do środków zawierających materiał wybuchowy o charakterze kruszącym lub analogicznych, w których wybuch ma charakter detonacji ale również, oprócz środków bojowych, mogą to być też cywilne, niszczące materiały wybuchowe (stosowane np. w kopalniach), oraz szereg innych środków pirotechnicznych, jak środki uruchamiające mechanizmy lub stosowane w celach widowiskowych.

Zasady zgłaszania:

Informacje o znalezionych przedmiotach wybuchowych i niebezpiecznych należy niezwłocznie przekazać niżej wymienionym podmiotom:

 1. Posterunek Policji Nowy Staw, tel. 55 2715107
 2. Urząd Miejski w Nowym Stawie Tel. 55 2715110
 3. JW. 4808 ul. Kwiatkowskiego 17 82-300 Elbląg
  1. Oficer dyżurny JW  tel.  261313270     
  2. Tel. kontaktowy do dowódcy patrolu 727016 579 lub 727016579

Informując w/w organa należy:

 1. precyzyjnie określić miejsce odnalezienia

 2. określić co zostało znalezione, wygląd , ogólne gabaryty , ilość

 3. podać telefon /adres kontaktowy/ do osoby informującej o znalezisku

  Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów/niewypałów podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać ich do ognia, ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy!

  Zadania (przedsięwzięcia, czynności) realizowane przez jednostkę Policji:

 1. Przyjęcie informacji o zdarzeniu.
 2. Wysłanie na miejsce zdarzenia patrolu w celu zebrania dodatkowych, szczegółowych informacji związanych ze zdarzeniem oraz zabezpieczenia miejsca ujawnienia niewypału lub niewybuchu.
 3. Powiadomienie patrolu saperskiego oraz, w zależności od zaistniałej sytuacji, innych służb i inspekcji.
 4. W razie potrzeby w trybie alarmowym skierowanie na miejsce zdarzenia dodatkowych funkcjonariuszy.
 5. W razie potrzeby powołanie i organizacja pracy doraźnego sztabu kryzysowego.

Przeprowadzenie czynności wyjaśniających (dochodzenio

W obliczu powodzi... 

Sygnały alarmowe