Przejdź do

Organizacje Pozarządowe

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Słoneczny Promyk"
Dębina 46a, 82-230 Nowy Staw
tel. 55 273 24 75


Fundacja Humanitarna "Nadzieja" II im. Stefanii Zaorskiej
ul. Westerplatte 2, 82-230 Nowy Staw
biuro fundacji: ul. Powstańców 3
fundacja.nadzieja2@wp.pl

www.fundacja.civ.pl

 

Stowarzyszenie Miłośników Nowego Stawu
ul. Jana Pawła II/2, 82-230 Nowy Staw

www.stowarzyszeniens.pl

 

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "AGAPE" Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia
ul. Mickiewicza 32, 82-230 Nowy Staw
tel: 55 271 59 57    
e-mail: agape.nowystaw@o2.pl
www.agape.info.pl


Stowarzyszenie sportowe Klub Sportowy „GROM”
ul. Sportowa 2, 82-230 Nowy Staw
e-mail: grom.nowy-staw@pomorski-zpn.pl
www.gromnowystaw.pl

 

Stowarzyszenie "Dla Przyszłości"
Świerki 30, 82-230 Nowy Staw

 

Stowarzyszenie "Przyjaciól Dwójki"
ul. Gdańska 53, 82-230 Nowy Staw

 

Stowarzyszenie "Razem do celu"
przy Gimnazjum im. M. Skłodowskiej-Curie w Nowym Stawie
ul. Bankowa 2, 82-230 Nowy Staw
e-mail: razemdocelu@onet.eu
www.razemdocelu.cba.pl
KRS: 0000330665

 

Żuławska Lokalna Grupa Działania
Plac Słowiański 17 pok. 211, 82-200 Malbork
tel./fax: 55 261 31 46

Plac Wolności 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. 55 272 04 06
e-mail: biuro@zulawskalgd.pl
www.zulawskalgd.pl

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Oddział Rejonowy w Nowym Stawie

ul. Bema 7, 82-230 Nowy Staw

 

Stowarzyszenie "Dla Przyszłości"

Świerki 30, 82-230 Nowy Staw

 

Stowarzyszenie sportowe "Myszewskie Towarzystwo Sportowe Real"

Myszewo 2, 82-230 Nowy Staw

 

Stowarzyszenie Coolturalny Nowy Staw
ul. Jana Pawła II 2
, 82-230 Nowy Staw
e-mail: scns@wp.pl


 

pobierz:

wzór oferty na realizację zadania publicznego

wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

wzór oferty na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu

wzór sprawozdania z realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu

wzór uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego na podst art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

wzór uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego na podst. art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie