Przejdź do

Komunikacja

OliwiaBus
www.oliwiabus.com.pl

Lisebus
www.lisebus.cba.pl

TAXI

Pan Stankiewicz - tel. 792 275 744
Pan Pietkiewicz - tel. 504 506 97
Pan Piotrowski - tel. 601 830 181