Przejdź do

Atrakcje turystyczne

Obszar chronionego krajobrazu rzeki Nogat

Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat jest częścią ekologicznego systemu obszarów chronionych, którego zadaniem jest ochrona najcenniejszych walorów przyrodniczo – krajobrazowych środowiska. Na obszarze gminy obejmuje on międzywale Nogatu, użytkowane głównie jako łąki i pastwiska oraz znaczne tereny w obrębach Lubstowo, Półmieście i Myszewo.

Ogólna powierzchnia Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat w gminie wynosi 1,359 ha, co stanowi 11,9% powierzchni całkowitej. Zarówno międzywale, jak i tereny przylegające stanowią zarazem korytarz ekologiczny o wysokim potencjale biotycznym oraz istotnym znaczeniu dla powiązań przyrodniczych.

Do walorów krajobrazowych tych terenów zaliczyć należy: koryto rzeki, ciąg izolowanych zbiorników wodnych (starorzecza), pasy oczeretów, szuwarów i innej roślinności wodnej, strefy zadrzewień, zakrzywień nawodnych oraz nieliczne tereny leśne. Użytek ekologiczny to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemu, mające znaczenie dla zachowania bioróżnorodności. Znajduje się on w miejscowości Półmieście. Zajmuje powierzchnię 16,21 ha.

Celem jego utworzenia jest zachowanie kompleksu łąk, pastwisk i szuwarów stanowiących ostoję ptaków i drobnych ssaków na obszarze Żuław Wiślanych.Szlaki turystyczne

Przez teren gminy Nowy Staw przebiega fragment drogi wodnej prowadzącej Nogatem od Wisły do Elbląga i dalej do Zalewu Wiślanego, a w drugą stronę – do Wisły przez śluzę w Białej Górze. W planach jest powstanie w/w szlaków zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nowy Staw”.

Szlak Kopernikowski z Torunia poprzez Malbork do Fromborka przechodzący na terenie gminy Nowy Staw przez: Półmieście, Myszewo i Lubstowo

Szlak Wielkich Żuław biegnący wzdłuż ciągu dróg z Malborka przez Laski – Nowy Staw do Nowego Dworu Gdańskiego

Szlak Starych Traktów wytyczony historycznym szlakiem łączącym Elbląg z Gdańskiem a przechodzący przez Jegłownik, Myszewo, Nidowo, Marynowy do Ostaszewa a dalej promem przez Wisłę do wsi Leszkowy.Spływ kajakowy rzeką Świętą

Jedną z większych atrakcji turystycznych jest spływ kajakowy rzeką Świętą, który odbywa się corocznie w miesiącu maju bądź czerwcu. Ponadto w okresie letnim można wypożyczyć kajaki i popływać po rzece Świętej.

dscf2380.jpg [100x67]   img_0536.jpg [100x67] img_0565.jpg [100x67]   img_0569.jpg [100x67]
 fot. Leszek Lesiewicz      
 img_0582.jpg [100x67]  l_33.jpg [100x133]  l_38.jpg [100x133] l_97.jpg [100x75] 
  fot. Leszek Lesiewicz   fot. Leszek Lesiewicz fot. Leszek Lesiewicz 
 nogat1.jpg [100x75]  nogat7.jpg [100x75] nogat16.jpg [100x75]  polmiescie1.jpg [100x75] 
 fot. Marzena Jaroszewska fot. Marzena Jaroszewska  fot. Marzena Jaroszewska   fot. Marzena Jaroszewska
 polmiescie4.jpg [100x75] polmiescie5.jpg [100x75]  _mg_7077.jpg [100x67]   _mg_7093.jpg [100x67]
 fot. Marzena Jaroszewska fot. Marzena Jaroszewska