Przejdź do

Wieloletni Plan Inwestycyjny

UCHWAŁA Nr 190/2004 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Nowy Staw na lata 2005 - 2009

>>Pobierz (pdf)