Przejdź do

Z-ca Burmistrza

mgr Maciej Prądzyński

tel. 55 271 51 00
e-mail: viceburmistrz@nowystaw.pl