Przejdź do

Herb

Herb Miasta Nowy Staw

 herb_nowy.png [200x200]

 

Herb był jedną z oznak posiadania przez osadę praw miejskich, plastycznym wyrazem jej prawnego statusu w dziedzinie gospodarczej (cechy, handel, istnienie prawa do odbywania cotygodniowych targów i dorocznych jarmarków, specyficznych form sądownictwa, ustalenia norm prawnych i prawa przyjmowania mieszkańców – nadawania obywatelstwa). 
Lokowane w 1343 roku miasto Nowy Staw również otrzymało swój herb. Najstarszy dokument z wizerunkiem herbu Nowego Stawu pochodzi z 1395 r. Został wystawiony przez Radę Miejską i opatrzony pieczęcią przedstawiającą trójlistną roślinę z napisem w otoku: Sigillum Civitatis Nove Piscine.

 pieczec.png [300x301]

 

Roślina ta, zdaniem historyków, wzorowana najprawdopodobniej na trójlistnym wodoroście występującym powszechnie w stawach, jeziorach i rzekach, była jednakże stylizowana i nie jest wierną kopią owego wodorostu. Zielony trójliść tej wodnej byliny, osadzony na jednej łodydze, umieszczony na kwadratowej tarczy zakończonej w dolnej części półkolem, posłużył za herb miasta i w prawie niezmienionej formie używany jest do dziś.
W 1921 r. do istniejącego herbu z trójliściem dodano koronę z cegieł z ambrazurą. Według powszechnego przekonania powyższy herb miał być symbolem szczęścia, żywotności, dobrobytu miasta i ogółu mieszkańców. 
Rada Miejska w Nowym Stawie uchwałą Nr 238/97 z dnia 26 czerwca 1997 r. określiła, że herbem miasta jest symbol zielonej, trójlistnej rośliny wodnej na białym tle w czerwonym otoku.

Flaga oraz herb stanowią własność Gminy Nowy Staw, są znakami prawnie chronionymi i mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek.

 

Zobacz:

Uchwała Rady Miejskiej  w sprawie zasad używania herbu i flagi miasta Nowy Staw

Regulamin używania herbu i flagi miasta Nowy Staw