Przejdź do

Raport o stanie Gminy

Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Stawie

 

Dotyczący przedstawienia przez Burmistrza Nowego Stawu raportu o stanie gminy za 2018 r.