Przejdź do

Termomodernizacja budynku Urzedu Miejskiego

 

Inwestycja realizowana była w ramach projektu partnerskiego (Miasto Malbork, Miasto i Gmina Sztum, Gmina Stare Pole, Gmina Malbork, Powiat Malborski, Powiat Sztumski) a jej główny cel związany był z poprawą efektywności energetycznej 39 budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork – Sztum.


Na terenie gminy Nowy Staw termomodernizacji poddany został przedwojenny budynek Urzędu Miejskiego, w którym docieplono część ścian zewnętrznych, wymieniono drewniane okna na stolarkę PCV, docieplono stropodach oraz zamontowano panele fotowoltaiczne na dachu, dzięki czemu w urzedzie część energii elektrycznej jest pozyskiwana za darmo z promieni słonecznych. Prace termomodernizacyjne przełożą się na oszczędności finansowe oraz na redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza i ograniczenie zużycia energii w tym energii cieplnej. Szacuje się, że o blisko 45 procent zmniejszy się roczne zużycie energii pierwotnej.


Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie wykonywana została
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Na ten cel uzyskano dofinansowanie w wysokości 353.887,98 zł.

Wartość całej inwestycji – 622.721,56 zł

 


Szczegóły projektu