Przejdź do

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MONITORINGU WIZYJNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM STAWIE

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MONITORINGU WIZYJNEGO

W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM STAWIE

 

 1. Administratorem danych osobowych monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miejskim
  w Nowym Stawie jest Burmistrz Nowego Stawu, ul. gen. Józefa Bema 1, 82-230 Nowy Staw;

 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie jest Pan Krzysztof Pukaczewski e-mail pukaczewski@hotmail.com;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia należytego dozoru wejść do budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Stawieoraz zwiększenia bezpieczeństwa wokół tegoż budynku na podstawie art. 114 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. p. 1000).

 4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 6. Przysługuje Pani/Panu także prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania
  i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.