Przejdź do

Profil zaufany

CZYM JEST PROFIL ZAUFANY?

Profil zaufany to rozwiązanie informatyczne, będące alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego, które umożliwia podpisywanie i potwierdzanie wiarygodności dokumentów wysyłanych za pomocą ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.CZYM JEST SYSTEM ePUAP?

ePUAP umożliwia załatwienie wielu spraw urzędowych. Wystarczy, że zalogujesz się na stronę www.epuap.gov.pl i wybierzesz sprawę, która Cię interesuje. Wypełniasz wniosek, podpisujesz profilem zaufanym i wysyłasz do wybranego urzędu.

 


Poniżej znajdują się krótkie filmy instruktarzowe, które pozwolą Państwu bliżej poznać działanie profilu zaufanego:
 

 

Aby założyć swój profil zaufany odwiedź stronę www.epuap.gov.pl i kliknij "Załóż profil zaufany". Następnie potwierdź go w punkcie potwierdzającym profil zaufany.

 

 

PUNKT POTWIERDZAJĄCY PROFIL ZAUFANY w Nowym Stawie:

Urząd Miejski w Nowym Stawie
ul. Gen. Józefa Bema 1
82-230 Nowy Staw

tel.: (55) 271-51-10


Alicja Janicka
Pokój Nr 1

Punkt czynny w godzinach:
poniedziałek od godz. 7.30 do 15.30
wtorek          od godz. 7.30 do 17.00
środa           od godz. 7.30 do 15.30
czwartek       od godz. 7.30 do 15.30
piątek          od godz. 7.30 do 14.00Dostępne usługi świadczone przez nasz urząd na E-PUAP: 

Katalog usług

- Wpis do rejestru, zmiana danych w rejestrze, wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

- Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę dla osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

- Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

- Odroczenie terminu płatności: podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

- Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych podatnikom

- Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

- Wydanie decyzji w sprawie umorzenia w części lub w całości: zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej

- Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

- Ustalenie warunków zabudowy

- Wydanie gadżetów promocyjnych

- Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

- Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności

- Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

- Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu

- Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

- Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego

- Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez niepełnosprawnego wyborcę

- Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

- Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

- Stypendium szkolne

- Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego

- Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

- Nadanie numeru porządkowego budynku

- Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

- Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

- Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki