Przejdź do

Ankieta sondażowa

Szanowni Państwo!

W związku z zakończeniem prac związanych z oznakowaniem szlaku rowerowego Trępnowy-Nowy Staw-Laski-Tralewo zwracamy się z prośbą o wypełnienie kwestionariusza ankietowego. Celem badania jest zebranie informacji odnośnie oczekiwań związanych z promocją atrakcji turystycznych oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta i gminy Nowy Staw.

Prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety na jeden z adresów e-mail: fundusze@nowystaw.pl, promocja@nowystaw.pl  lub przekazanie/ wysłanie do Referatu Promocji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie ul Bema 1, 82-230 Nowy Staw , pok. nr 3. do dnia 31-07-2015 r.

Pobierz ankietę