Przejdź do

Badanie satysfakcji klienta

ANKIETA - BADANIE JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTA


Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej załatwianej przez Pana/Panią sprawy w Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie. Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres mailowy: um@nowystaw.pl

- ANKIETA -